اخبار

راهنمای شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور
مدیران مسئول نشریات دانشجویی برای شرکت کردن در جشنواره باید در سامانه جشنواره به آدرس magusb.ir ثبت نام و اطلاعات
ادامه ...
کانال اطلاع رسانی جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور
به اطلاع دوستان عزیز، فعالان نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور می رساند کانال اطلاع رسانی جشنواره در پیام
ادامه ...
دستورالعمل برگزاری نخستین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور
دستورالعمل برگزاری «نخستین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور» ابلاغ شد. یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به
ادامه ...