آدرس:
زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، خانه فرهنگ
تلفن: ۳۱۱۳۶۳۲۱-۰۵۴
Email: farhangi@usb.ac.ir

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه ها و اخبار جشنواره عضو کانال جشنواره در تلگرام شوید.

@HP_USB