دستورالعمل برگزاری «نخستین دوره جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور» ابلاغ شد.

یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان و با حضور دانشگاه های استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان برگزار می شود.

این جشنواره به منظور ایجاد شرایط مناسب و قانونمند در عرصه نشریات دانشجویی، بهبود سطح کیفی و ایجاد بستری در جهت دیده شدن و رقابت نشریات دانشگاهی برگزار می شود. کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه های مذکور امکان حضور در این جشنواره را خواهند داشت.

نخستین دوره جشنواره نشریات دانشجویی در سه بخش نشریات برتر، آثار برتر و ویژه برگزار خواهد شد.

بنا به گزارش دبیرخانه جشنواره کلیه فرآیندهای این جشنواره اعم از دریافت آثار و داوری به صورت الکترونیک صورت می گیرد. متقاضیان شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور می توانند تا مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸نسخه الکترونیکی آثار خود را در سامانه دبیرخانه نخستین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه ۸ کشور به نشانی www.magusb.ir بارگذاری نمایند.

 

دانلود آیین نامه جشنواره